Koskeeko EU:n tietosuoja-asetus sinua?

  1. Onko yritykselläsi asiakkaita? (yksikin riittää)
  2. Onko yrityksessäsi työntekijä?
  3. Onko yritykselläsi sopimus päämiehen tai alihankkijan kanssa?

Jos vastasit YHTEENKIN kysymykseen ”kyllä”, EU:n tietosuoja-asetus koskee myös sinua.

Mitä se tarkoittaa?

Asetuksen mukanaan tuoma osoitusvelvollisuus edellyttää käsittelyyn liittyvien prosessien sekä tietosuojaperiaatteiden käytännön toteuttamisen dokumentointia.

Easy GDPR -palvelu ohjaa ja auttaa sinua vastaamaan tähän vaatimukseen helposti ja kustannustehokkaasti.

D-Fence Easy GDPR:

  • kattava kokonaiskehys
  • valmiit ja muokattavat pohjat
  • asiantunteva tuki