EasyGDPR

Palvelu

GDPR vaatimuksenmukaisuus

Osoitusvelvollisuuden näyttäminen

Asetus tuo kaikille organisaatioille useita uusia velvoitteita. Yksi keskeisimmistä muutoksista on tietosuoja-asetuksen määrittelemien periaatteiden osoitusvelvollisuus.

Osoitusvelvollisuus edellyttää käsittelyyn liittyvien prosessien sekä tietosuojaperiaatteiden käytännön toteuttamisen dokumentointia.

Enää ei siis riitä, että yritys noudattaa säädöksiä. Sen tulee pystyä myös todistamaan se.

Easy GDPR-palvelulla hoidat todistamisen, eli osoitusvelvollisuuden täyttymisen helposti ja kustannustehokkaasti.

Tietosuojavaatimukset haltuun

Valmis jäsennelty kehys yhdessä valmiiksi kirjoitettujen, muokattavien dokumenttien kanssa mahdollistaa osoitusvelvollisuuden täyttymisen sekä sen jatkuvan ylläpidon helposti ja kustannustehokkaasti.

 

Easy GDPR palvelun lopputuloksena on yrityksen tietosuojakirja, eli tietotilinpäätös, jonka saat koska tahansa yhdellä napin painalluksella.

Valmiit mallipohjat

Hallitse tietosuojaa helposti

Easy GDPR palvelun valmiit mallipohjat on toteutettu yleisellä tasolla toimivien yritysten perustarpeita vastaaviksi jo valmiiksi. Pohjia voit kätevästi muokata tarpeidesi mukaan tai lisätä niihin haluamaasi sisältöä.

Kaikkien mallien yhteydessä on mukana helposti ymmärrettävä ohjeistus jotta omaa, kallisarvoista aikaasi kuluisi asetuksen mukanaan tuomien vaatimusten täyttämiseen mahdollisimman vähän.

Palvelun kokonaispakettiin on integroitu myös osaava asiantuntijatuki, jolloin saat täsmäapua aina sitä tarvitessasi.

Riskienhallinta ja ylläpito

Tietosuoja-asetus koskettaa käytännössä kaikkia yrityksiä

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on parantaa kuluttajien luottamusta sähköisiin palveluihin ja edistää EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistä luomalla henkilötietoja käsitteleville organisaatioille EU:n alueella yhdenmukaiset ja kattavat tietosuojapelisäännöt.

Asetuksen myötä organisaatioiden pitää myös pystyä selvittämään  nopeasti ja helposti, että se noudattaa toiminnassaan asetuksessa määriteltyjä velvoitteita.

Kysyttäessä pitää myös pystyä esittämään auditoijille tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Onnistumisen ytimessä ovat  vaatimustenmukaisuuden noudattaminen ja dokumentointi.

Kaikki yrityksen tietovirta kannattaa dokumentoida, jotta voidaan ymmärtää tarkasti, missä eri tiedot sijaitsevat, miksi niitä tallennetaan ja mihin niitä käytetään, kuka pääsee niihin käsiksi ja kuinka pitkään tietoja säilytetään.

Tietoturvarikkomuksen riskit vaihtelevat yrityksen toimialan ja koon mukaan. Lisäksi se voi riippua myös siitä, miten ja missä organisaatio hallinnoi ja säilyttää tietojaan.

Riippumatta tietojen sijainnista tietoturvarikkomuksen tapahtuessa  vastuu on lopulta aina tiedot omistavalla organisaatiolla.

Easy GDPR palvelulla tuotat ja ylläpidät asetuksen vaatimuksen mukaista osoitusvelvollisuutta, dokumenttia siitä miten henkilötietoja yrityksissänne käsitellään ja näin minimoit sanktioriskin.

Lisäpalvelut

Onko yritykselläsi lisätarpeita tietosuoja-asetuksen käyttöönottoon tai ylläpitoon liittyen?

Tietosuojakoulutustarpeita?

Tai kehittämishankkeita, joissa tarvitaan ulkopuolisia asiantuntijoita?

Kysy lisää yrityspalvelustamme, soita 09 623 14 18.

.