3

Valitsimme tietosuojakumppaniksemme D-Fence Oy:n ja sen tuottaman hallintapalvelu EasyGDPR:n. Palvelun käyttöönoton myötä yhtiössämme tarkistettiin mm. työterveys- ja kulunvalvontarekisterit. Nämä nousivat esiin perehdytyksessä ja asiat saatiin jalkautettua käytäntöön viimeistään asiantuntijatuen kanssa käydyn keskustelun jälkeen.

Tietosuoja-asioiden systemaattinen läpikäynti Easy GDPR -palvelun kautta antaa varmuutta tietosuojahallintaan myös tulevaisuudessa.  Säästimme myös huomattavasti aikaa, kun henkilörekisterit olivat palvelussa jo valmiiksi kartoitettuna ja tietovirtakuvaukset sekä tietosuojaselosteet tehtynä.

Erikseen haluamme nostaa esiin asiantuntijatuen tavoitettavuuden: saimme selkeät ja kattavat vastaukset ilman odotteluaikoja. Suosittelemme Easy GDPR –palvelua yrityksille, joille aika on rahaa.