2

Toimintamme ytimessä on iso jälleenmyyntiverkosto, ja henkilötietoja käsitellään varsin laajasti monissa eri yhteyksissä. Easy GDPR –palvelua tarjottiin meille keväällä 2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi ja kokonaisuuden hallitsemiseksi.

Tutustuimme D-Fence Easy GDPR –palveluun ja sen sisältö ja toimintatapa sopi meille. Henkilörekisterit olivat valmiiksi kartoitettuna, tietovirtakuvaukset ja tietosuojaselosteet valmiiksi tehtynä. Meille jäi ainoaksi tehtäväksi kävellä ne läpi ja muokata muutamaa kohtaa ja kaikki tuli tehtyä.

Myös kokonaisuuden ylläpito tuntuu olevan todella vaivatonta. Juuri vaivattomuus ja se, että kaikki oli jo käytännössä valmiiksi tehtynä eikä tarvinnut aloittaa pisteestä nolla, olivat meille keskeisiä valintakriteerejä.